Impressum

Impressum

Zott Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodnicza 6
45-315 Opole

Tel. 77 44 34 200
Fax: 77 44 34 205
E-mail: zott(at)zott.com.pl
Internet: www.zott.pl

NIP: 899-02-04-006
Krajowy Rejestr Sądowy 44920
Sąd Rejonowy w Opolu
Wysokość kapitału zakładowego 33.500.000 PLN

 

Zott SE & Co. KG
Dr.-Steichele-Straße 4
86690 Mertingen

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
E-Mail: info(at)zott.de

Dyrektorzy zarządzający

Christine Weber
Anton Hammer
Hervé Massot

Rada Nadzorcza

Christine Weber
Simone Reiter
Georg Weber

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Christine Weber

Forma prawna: Spółka Komandytowa
Siedziba: Mertingen, Niemcy
Sąd prowadzący Rejestr Handlowy: Sąd w Augsburgu
Numer w Rejestrze Handlowym: 1376

Numer identyfikacyjny VAT: DE 127849306
Krajowy Numer Podatkowy: 111/183/51004

Komplementariusz

Zott Spółka Europejska
Siedziba: Mertingen, Niemcy
Sąd prowadzący Rejestr Handlowy: Sąd w Augsburgu
Numer w Rejestrze Handlowym: 27002

Wyłączenie odpowiedzialności

Zott SE & Co. KG. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje, poprawność, kompletność oraz jakość przedstawionych informacji. Roszczenia materialno-prawne lub wynikające z prawa własności intelektualnej wysuwane przeciwko Zott SE & Co. KG., a spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji względnie przez wykorzystanie błędnych i niezrozumiałych informacji, nie przysługują, o ile ze strony Zott SE & Co. KG. nie udowodniono żadnego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Oferta nie ma charakteru wiążącego. Zott SE & Co. KG zastrzega sobie wyłączne prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania oraz czasowego lub stałego zawieszenia publikacji, bez wcześniejszego powiadomienia.

Odsyłacze i linki

Pomimo starannej kontroli treści zawartych na stronie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treści umieszczone na zewnętrznych linkach całkowitą odpowiedzialność ponosi ich twórca.

Prawa autorskie

Wszelkie informacje zawarte na stronie stanowią własność Zott SE & Co. KG i są chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Kopiowanie i przetwarzanie informacji i materiałów, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej Stronie nie przysługuje bez wcześniejszej zgody Zott SE & Co. KG.

Ochrona Danych Osobowych

Podczas przeglądania niniejszej strony internetowej mogą zostać zebrane i zapisane dane dot. połączenia internetowego. Dane te nie będą przekazane na rzecz osób trzecich. W celu korzystania ze stron serwisu, zostaną na Państwa urządzeniu zapisane pliki Cookies. Państwa dane osobowe zostaną zapisane jedynie w takim przypadku, gdy zostaną podane dobrowolnie, np. w wyniku dokonania zgłoszenia konkursowego albo poprzez udziału w ankiecie.