Polityka Prywatnosci

Wytyczne odnośnie ochrony danych osobowych

Ochrona Państwa sfery prywatnej ma dla nas ogromne znaczenie. Niniejsze wytyczne odnośnie ochrony danych osobowych wyznaczają sposób zbierania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych w firmie Zott SE & Co. KG.

Kontakt

Wszelkie Państwa uwagi do niniejszych wytycznych ochrony danych osobowych są dla nas bardzo ważne. W przypadku gdy Państwa zdaniem, wytyczne nie są przestrzegane, bądź chcielibyście Państwo sprawdzić bądź dokonać zmiany Państwa danych osobowych, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Po otrzymaniu od Państwa informacji, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania, aby uwzględnić uzasadnione uwagi bądź zastrzeżenia.

Zbieranie informacji osobowych

Podczas aktywnego korzystania z niniejszej strony internetowej, może się zdarzyć że Państwa dane osobowe zostaną przekazane spółce Zott SE & Co. KG. W ramach niniejszych wytycznych odnośnie ochrony danych osobowych za „informacje prywatne” uważa się wszystkie dane, na podstawie których mogliby Państwo zostać zidentyfikowani lub też wszelkie inne z nimi powiązane. Nie należą do nich jednakowoż: nazwisko, tytuł, adres służbowy do korespondencji lub numer telefonu służbowego pracownika. Okresowo wykorzystujemy również tzw. „pliki cookies“, które pomagają nam w dostosowywaniu naszej strony internetowej do Państwa potrzeb. Plik „cookie” jest niewielkim plikiem tekstowym, który zapisywany jest na Państwa komputerze i który wykorzystywany jest na potrzeby kolejnych wizyt na naszej stronie. Pliki „cookies” ( tzw. „ciasteczka”) oferują nam informację dot. sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i jednocześnie pomagają nam w ciągłym udoskonalaniu naszej strony, by jak najłatwiej się Państwu z niej korzystało. Wszystkie informacje osobiste, które zbierane są przy pomocy „ciasteczek” są wykorzystywane zgodnie z niniejszymi wytycznymi odnośnie ochrony danych osobowych. Jeżeli Państwa przeglądarka posiada ustawienia w ramach których każdorazowo a wymaga akceptacji plików typu „cookies” to w przypadku pojawienia się tego typu plików – za każdym razem otrzymacie Państwo takie ostrzeżenie. Jeżeli nie akceptujecie Państwo plików „cookies” - prosimy o wprowadzenie stosownych ustawień do Państwa przeglądarki. Jednakowoż informujemy, że nasza strona, tak jak wiele innych popularnych stron internetowych, może nie działać prawidłowo, jeżeli dezaktywujecie Państwo pliki typu „cookies”.

Dodatkowo nasza strona internetowa wykorzystuje również tzw. Google Analytics, program do analizy stron internetowych, stworzony przez Google Inc. Ww. program wykorzystuje pliki typu „cookies”, pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę wykorzystywania przez Państwa naszej strony. Informacje pozyskane przy pomocy „ciasteczek” ( w tym również Państwa adres IP), są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do wyceny korzystania ze stron internetowych, do tworzenia raportów dla firm internetowych odnośnie aktywności na stronach internetowych jak również do tworzenia usług związanych z działaniami w sieci. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim o ile zgodne jest to z przepisami prawa lub też na potrzeby przetwarzania danych zlecone przez Google. W żadnym wypadku Google nie przetwarza Państwa adresu IP w połączeniu z innymi danymi uzyskanymi przez Google. Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo uniknąć instalacji plików typu „cookies”; jednakowoż zwracamy państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej nie będzie możliwe. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo tym samym zgodę na wykorzystywanie Państwa danych przez Google w sposób opisany powyżej oraz we wspomnianym już wcześniej celu. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie Państwa danych. W tym celu prosimy o stosowną zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.

Używanie i przekazywanie danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków, gdy będziemy zobowiązani z mocy ustawy do przekazania Państwa danych osobowych na rzecz odpowiednich instytucji (np. w przypadku gdy odpowiednie Sądy Powszechne, Urzędy Państwowe, bądź organy egzekucyjne będą od nas wymagały na podstawie obowiązujących przepisów prawa do podania takich danych), Zott SE & Co. KG nie będzie przekazywał, sprzedawał, ani udostępniał Państwa danych na rzecz osób trzecich.

Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

Nasza strona internetowa używa odpowiednich środków zabezpieczających, które zapewniają ochronę wszelkich uzyskanych od Państwa danych przed ich utratą, zniszczeniem lub bezprawnym użyciem.

Zmiana wytycznych dot. polityki prywatności

Zott SE & Co. KG będzie dokonywał aktualizacji poniższych wytycznych dot. ochrony danych osobowych w przypadku, gdy zmienią się obowiązujące w tym zakresie przepisy prawe. Prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszymi wytycznymi dot. ochrony danych osobowych, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje, w jaki sposób Zott SE & Co. KG chroni dane osobowe użytkowników.